เอกสารประกอบการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบ

ดาวน์โหลด!!!คลิกที่นี่

1.เอกสาร ระเบียบโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ว่าด้วย หลักปฏิบัติของผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียน

2.ใบสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

3.แบบใบเสนอราคาประมูล ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี