ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูล ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

เผยแพร่ : 28 มี.ค. 2567 โดย : นายอุดร ศรีลาศักดิ์

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประมูล ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๗